Pre zvýšenie bezpečnosti vašich návštevníkov vám ponúkame systém prístupu do garáží alebo parkovacieho domu, ktorý má obmedzenú otváraciu dobu, t.j. v neskorých nočných hodinách je zatvorený. Návštevník s parkovacím lístkom alebo bezkontaktnou kartou sa cez určený vchod s dverovými čítačkami dostane len na to poschodie garáže/parkovacieho domu, na ktorom má zaparkované vozidlo, prípadne na schodište, na ktoré má oprávnený prístup. Iba tak mu je umožnený výjazd s vozidlom. Tým sa zamedzí pohybu nežiaducich osôb v priestoroch garáží/parkovacieho domu počas prevádzky parkoviska i mimo nej.

V prípade požiaru alebo zvýšenej hodnoty iných nebezpečných látok v ovzduší vo vašom parkovacom dome či podzemnej garáži komunikuje dátová centrála s riadiacou centrálou EPS. Na jej pokyn sa automaticky zdvihnú závory na výjazdoch a vozidlám je umožnený bezproblémový odchod z parkovacej plochy alebo garáží. Vjazd ďalším vozidlám je zablokovaný.

Vaše názory a problémy nám nie sú ľahostajné. Podeľte sa o ne aj s ostatnými.
Máte otázku? ×