Pri tomto systéme realizuje výber parkovného obsluha parkoviska. Parkovací lístok priloží k čítačke čiarového kódu a parkovací systém podľa nastavenej tarify v parkovacom systéme vypočíta výšku parkovného. Činnosť závor je riadená poloautomaticky počítačom alebo obsluhou.

Pokladňa určená na výber parkovného na parkovisku s obsluhou spĺňa všetky podmienky v zmysle zákona č. 289/2008 Z.z. „O používaní elektronických registračných pokladníc...“

Vaše názory a problémy nám nie sú ľahostajné. Podeľte sa o ne aj s ostatnými.
Máte otázku? ×