Návštevníci parkujúci na vonkajších parkovacích plochách môžu platbu realizovať v parkovacom automate, ktorý je umiestnený na vonkajších verejných komunikáciách.

Je osadený solárnym  fotovoltaickým článkom s akumulátorom a nepotrebuje žiadne pripojenie na zdroj vonkajšej energie, čo zaručuje jeho bezproblémovú a hlavne rýchlu montáž. Automat podľa naprogramovanej tarify a množstva vložených mincí vypočíta dĺžku parkovania a vydá o tom doklad, ktorý vodič umiestni na viditeľné miesto vo vozidle pre prípad kontroly. Parkovací automat mince nevydáva.

V zmysle zákona č. 289/2008 Z.z „O používaní elektronických registračných pokladníc...“ § 3 odst. b/4, sa na automatické pokladne a parkovacie automaty  nevzťahuje povinnosť evidovať tržby.

Vaše názory a problémy nám nie sú ľahostajné. Podeľte sa o ne aj s ostatnými.
Máte otázku? ×