Pre ďalšie skvalitnenie parkovania a vyšší komfort návštevníkov vo vašich parkovacích priestoroch vám ponúkame navigačný parkovací systém, ktorý na premenlivých dopravných značeniach zobrazuje počet zaparkovaných vozidiel na parkovacích plochách, v parkovacích domoch a podzemných parkoviskách.

Systém zobrazovania pozostáva z umiestnenia snímačov na vjazde a výjazde na jednotlivé parkovacie plochy, umiestnenia vyhodnocovacej jednotky a premenlivých dopravných značení, ktoré môžu byť číselné alebo len s nápisom voľno/obsadené. Prenos informácie z vyhodnocovacej jednotky na informačný panel môže byť realizovaný pomocou kábla, sietí mobilných operátorov alebo modemu - modem potom musí obsahovať aj informačný panel, ktorý môže byť umiestnený kdekoľvek na príjazdovej komunikácii do mesta, na parkovaciu plochu, poschodie, uličku a pod.

Systém navigácie je nezávislý od používaného parkovacieho systému, ale môže z neho čerpať informácie o obsadenosti parkoviska.

K vyššiemu štandardu parkovania prispieva zobrazovanie počtu voľných parkovacích miest v uličkách parkovísk. V podzemných garážach a parkovacích domoch je teda možné systém navigácie doplniť o snímanie každého parkovacieho miesta s priamou svetelnou signalizáciou nad parkovacím miestom, a tento údaj o voľných/obsadených parkovacích miestach zobrazovať na začiatku uličky alebo poschodia s možnosťou ďalšieho spracovania v navigačnom parkovacom systéme.

Vďaka uvedenému systému navigácie sa prichádzajúci návštevník lepšie orientuje pri hľadaní voľného parkovacieho miesta a je väčšia pravdepodobnosť, že zaparkuje na ním vybranom poschodí či parkovisku. Nemusí preto blúdiť mestom, rozsiahlym parkoviskom, podzemnou garážou alebo parkovacím domom, čo má vplyv na spotrebu pohonných hmôt, množstvo CO2 v ovzduší, a tým aj na celkovú kvalitu ovzdušia.

Všetky uvedené parkovacie systémy a navigačný parkovací systém môžu byť kontrolované obsluhou parkoviska alebo strážnou službou, prípadne na nich môže byť realizovaný vzdialený dohľad z iného počítača.

Vaše názory a problémy nám nie sú ľahostajné. Podeľte sa o ne aj s ostatnými.
Máte otázku? ×