Záruka na naše produkty

Záručná doba poskytuje vám ako zákazníkovi ochranu a komfort, ktorý sa prejavuje v podobe bezplatného záručného servisu.

BOST brány s.r.o. rozlišuje dva typy záručnej doby:

1. Záruka na tovar

Pri dodaní tovaru trvá zákonná záručná doba našich produktov 24 mesiacov odo dňa, kedy si zákazník prevezme tovar a potvrdí s tým súvisiace potrebné dokumenty.

2. Záruka na služby

Pri dodaní služby sú záručné doby nasledujúce:

  • 6-mesačná záruka na personálne obsadenie servisnými technikmi pri odstránení poruchy,
  • 12-mesačná záruka  na riadiaci systém a pohony,
  • 12-mesačná záruka naostatné mechanické a elektrické komponenty.

Okrem toho si môžete zvoliť servisnú službu pravidelných platených prehliadok, ktorými vášmu produktu zabezpečíte predĺženú záručnú dobu 5 rokov. Nárok na záručnú dobu zákazník stráca v prípade neodborného zaobchádzania s tovarom či prevádzkovaním v nevhodných podmienkach.*

Viac informácií nájdete v našich obchodných podmienkach.


Naše produkty

Máte otázku? ×