Nákup produktu

Dodacie podmienky

Vami objednaný tovar si štandardne môžete prevziať priamo u nás v BOST brány s.r.o., no po vzájomnej dohode ho môžeme doviezť priamo k vám domov či do firmy. Ak si ho však neprídete prevziať do 3 dní, tovar uskladníme a dodávku budeme považovať za vybavenú.

Termín splnenia dodávky vám začína plynúť od momentu, kedy uhradíte zálohovú faktúru a splníte tak zmluvné záväzky. Ak sa tak nestane, po dodatočnom uhradení vám určíme nový termín dodania. Ten sa predĺži o dobu omeškania platby.

Ak termín nedodržíme my, a to z dôvodu omeškania subdodávateľov, či zásahu cudzej moci (vojna, štrajk, prírodná katastrofa...), nenesieme za to zodpovednosť a zákazník si nemôže uplatňovať náhradu škody.

Viac o dodacích podmienkach si prečítajte v našich obchodných podmienkach. 

Vlastnícke právo

Vlastnícke právo prevádzame zo spoločnosti BOST brány s.r.o. na zákazníka v momente, keď je uhradená celá kúpna cena, prípadné úroky a náklady spojené s dodávkou.

Zákazník s tovarom, ktorý mu ešte nepatrí, nemôže ďalej právne disponovať a je povinný s ním starostlivo zaobchádzať. 

Montáž a inštalácia tovaru

Štandardná doba inštalácie a montáže je od 7 do 21 dní, ak je vami vybraný produkt dostupný na sklade, môže to byť aj menej ako jeden týždeň.

Výnimkou sú priemyselné aplikácie (nakladacia technika), kde sa tento časový údaj môže predĺžiť až na 40 - 45 dní. Pri garážových bránach (pre firmy i domácnosti) to zase závisí od zložitosti požiadaviek zákazníka – všetky naše garážové brány sú totiž vyrábané na mieru.

Montáž a inštaláciu vášho produktu vykonáme až po splnení dodacích podmienok. Samozrejme, v prípade dohody o dovoze vám tovar namontujeme/nainštalujeme rovno pri dodávke.

Podmienkou montážnych a inštalačných prác je splnenie technických podmienok a pripravenosti, to všetko je však vecou a otázkou dohody. Predmetom montáže však nie sú stavebné práce, respektíve nutné stavebné alebo inštalačné úpravy. 


Naše produkty

Máte otázku? ×