Závorový parkovací systém môžete doplniť o možnosť použitia prístupovej bezkontaktnej karty, ktorá oprávňuje majiteľa karty na vjazd a následné zaparkovanie na pridelenom parkovacom mieste.

Abonenti, VIP hostia, obyvatelia obytného domu alebo zamestnanci firiem sa pri vjazde a výjazde z parkoviska preukážu bezkontaktnou kartou, ktorú priložia na vzdialenosť 5-10 cm k zabudovanej čítačke terminálu. Oprávnenia na použitie karty v závislosti od dennej hodiny, dňa v týždni a pod. eviduje správca parkovacieho systému v dátovej centrále.

Tento parkovací  systém má voliteľný "anti-passback", t.j. neumožní vjazd ďalšiemu vozidlu na tú istú bezkontaktnú kartu, pokiaľ pôvodné vozidlo parkovisko neopustilo. Parkovací  systém s bezkontaktnou kartou je možné doplniť o možnosť predplatenia poplatku za parkovanie v automatickej pokladni s vydaním daňového dokladu.

Vaše názory a problémy nám nie sú ľahostajné. Podeľte sa o ne aj s ostatnými.
Máte otázku? ×