Charakteristika NICE ON2 - dvojkanálového vysielača

Dvojkanálový ovládač 433,92MHz k pohonom NICE s identifikačným kódom a certifikátom. Komunikuje s prijímačom SMXI, Nice, OXI.

Ako ovládač prepojiť s pohonom NICE ROBUS

1. Otvorte pohon. Na prijímači SMXI, ktorý ste zapojili do riadiacej jednotky, stlačte tlačidlo a podržte ho 3 sekundy, kým neblikne zelená kontrolka.
2. Ihneď na to stlačte tlačidlo na ovládači a podržte ho 3 sekundy, kým neblikne kontrolka.
3. Ovládač je úspešne prepojený s pohonom.

Ako ovládač prepojiť s pohonom NICE ROAD

1. Otvorte pohon. Na riadiacej jednotke stlačte tlačidlo RADIO (prvé tlačidlo zhora). Podržte ho 3 sekundy, kým neblikne kontrolka.
2. Ihneď na to stlačte tlačidlo na ovládači a podržte ho 3 sekundy, kým neblikne kontrolka.
3. Ovládač je úspešne prepojený s pohonom.

Vaše názory a problémy nám nie sú ľahostajné. Podeľte sa o ne aj s ostatnými.
Máte otázku? ×