Diaľkové ovládanie

Diaľkové ovládanie FLOR-S slúži na pohodlné ovládanie garážovej brány priamo z automobilu. Diaľkové ovládanie je nastavené tak, aby s ním bolo možné otvoriť len garážovú bránu, ku ktorej je určené. To zabezpečuje sekvenčný kód, pomocou ktorého je ovládanie spárované s motorom garážovej brány.

K dispozícii sú tieto typy diaľkového ovládania:

  • Dvojkanálový ovládač FLO2R-S / FLO2RE
  • Štvorkanalový ovládač FLO4R-S / FLO4RE
  • Vysielač 2-kanálový INTI2, O-kód
Dvojkanálový ovládač 
FLO2R-S
Dvojkanálový ovládač 
FLO2RE
diaľkové ovládanie FLOR2-S diaľkové ovládanie FLOR2E
Frekvencie: 433,92 MHz
Dosah: 150 - 200 m
Obsah: plávajúci kód
 
Štvorkanalový ovládač 
FLO4R-S
Štvorkanalový ovládač 
FLO4RE
diaľkové ovládanie FLOR4-S diaľkové ovládanie FLOR4E
Frekvencie: 433,92 MHz
Dosah: 150 - 200 m
Obsah: plávajúci kód

Dvojkanálový ovládač INTI2
INTI

Farebné prevedenie:

inti2_farebná škála

Frekvencie: 433,92 MHz
Obsah: plávajúci kód typu O-Code (72 bitový kód)
 
Tento ovládač je kompatibilný aj s kódovaním FloR. S pomocou tohto ovládaču môžte ovládať dve zariadenia značky NICE, prípadne pomocou prijímaču FloX2R ovládať aj zariadenie inej značky.

 

Ako spárovať ovládač s pohonom NICE Road

1. otvoríte pohon. Na riadiacej jednotke stlačíte tlačítko RADIO (prvé tlačítko od hora). Podržíte ho 3 sekundy, blikne Vám kontrolka.
2. Ihneď na to stlačíte tlačítko na ovládači a podržíte 3 sekundy, blikne Vám kontrolka. 
3. ovládač je spárovaný s pohonom.

Ako spárovať ovládač s pohonom NICE ROBUS

1. otvoríte pohon. Na prijímači SMXI, kotrý ste zapojili do riadiacej jednotky stlačíte tlačítko, podržíte ho 3 sekundy, blikne Vám zelená kontrolka.
2. Ihneď na to stlačíte tlačítko na ovládači a podržíte 3 sekundy, blikne Vám kontrolka. 
3. ovládač je spárovaný s pohonom.

Vaše názory a problémy nám nie sú ľahostajné. Podeľte sa o ne aj s ostatnými.
Máte otázku? ×