HSDIW01 | detektor vodnej hladiny


        
Popis produktu
HSDIW01 čidlo pre detekciu vodnej hladiny.

HSDIW01 detekuje prítomnosť kvapaliny v stanovenej výške, v takom prípade aktivuje vyslanie signálu do riadiacej jednotky alebo do príjímača rádiového signálu.

Veľmi lahká inštalácia, toto zariadenie sa pripojuje 2 vodičmi ku svorke NO (spínací kontakt) umiestnenej na detektore HSDID11.
Je zaručené nepretržité zabezpečenie.

Vaše názory a problémy nám nie sú ľahostajné. Podeľte sa o ne aj s ostatnými.
Máte otázku? ×