HSDIS01 | detektor vodnej hladiny


        
Popis produktu
HSDIS01 bezdrátový detektor jemných poletujúcich prachových častíc s technológiou Dual Band 433 a 868 MHz.

HSDIS01 detekuje koncentrovaný výskyt jemných poletujúcich prachových častíc vzniknutých pri vzniknutí požiaru, a to prostredníctvom foto-optickej kontroly okolitého vzduchu. V takom prípade signalizuje v danom mieste poplach prostredníctvom bzučáku a LED diody umiestnenej priamo na telese detektoru, súčasne vyšle bezdrátovou cestou informáciu o poplachu do riadiacej jednotky alebo prijímača.

Je trvalo v chode a je vybavený kontrolným a autodiagnostickým zariadením, ktoré signalizuje prípadné prevádzkové problémy, zpôsobené prachom v ovzduší a jeho usadením na citlivej časti detektoru.

Signalizácia je zaisťovaná prostredníctvom LED diody a poplašného bzučáku.

Vaše názory a problémy nám nie sú ľahostajné. Podeľte sa o ne aj s ostatnými.
Máte otázku? ×