Typy rolovacích mreží

Naša ponuka zahŕňa štyri typy dizajnov rolovacích mreží:

Povrch všetkých tvorí pozinkovaná vrstva, ktorú je prípadne možné farebne nastriekať.

Použitie mreží

S výnimkou mikroforaty, ktorá je určená špeciálne do interiéru, môžu byť mreže použité aj v interiéri, aj v exteriéri. Môžete ich využiť na uzatvorenie prevádzky v obchodnom centre, pasáží, dvorov či prevádzkových budov. Mrežu s dizajnom mikroforata využijete v priestoroch, kde je potrebné zabezpečiť vetranie, ale zároveň zamedziť poškodeniu tovaru hmyzom či hlodavcami.


Naše produkty

Máte otázku? ×