Rozmery a technické parametre mostíka

Štandardné rozmery vyrovnávacieho mostíka sú 2 alebo 2,5 metra na hĺbku (prípadne aj 3 alebo 3,5 metra), a 2 alebo 2,2 metra na šírku. Sklon je daný rozmermi mostíka. Čím dlhší je mostík, tým väčšia tolerancia vzniká medzi ním a vozidlom, lepšie sa teda prispôsobuje hmotnostným výkyvom. Ak by mal mostík veľký sklon, no bol by príliš krátky, vytvorila by sa hrana, cez ktorú by neprešli paletové vozíky.

Dynamické zaťaženie pre jednu nápravu vyrovnávacieho mostíka môže byť maximálne 7000 kg. Celková nakladacia nosnosť v stave nehybnosti je 9000 kg.

Trojfázový motor 400V/50Hz pracuje s výkonom 0,75 kW. Priemerný čas zdvihnutia či spustenia mostíka je tak 15 sekúnd.


Naše produkty

Máte otázku? ×