Personálne dvere pri priemyselných bránach

Integrované personálne dvere sú doplnkovou alternatívou v prípade nedostatku miesta na vytvorenie vchodu na fasáde budovy. Sú navyše veľmi praktické, pretože umožňujú pohodlný vstup do objektu bez toho, aby bola bezdôvodne zaťažovaná priemyselná brána.

Štandardné rozmery personálnych dverí sú 900 mm na šírku a 2000 mm na výšku (merané od úrovne terénu). Maximálna šírka brány s personálnymi dverami je 5000 mm. Pri bránach, ktoré sú ovládané pohonom, je uzavretie personálnych dverí pri pohybe brány kontrolované bezpečnostným snímačom.

Typ a umiestnenie personálnych dverí

Typ personálnych dverí je určený polohou pántov (pri pohľade z exteriéru). K dispozícii sú teda dva typy dverí:


• ľavé dvere, ktoré majú pánty na ľavej strane,
• pravé dvere, ktoré majú pánty na pravej strane.

Umiestnenie personálnych dverí je určené polohou personálnych dverí na bráne. Na výber máte z viacerých možností:


• umiestnenie dverí v osi brány,
• umiestnenie dverí naľavo k osi brány,
• umiestnenie dverí napravo k osi brány,
• umiestnenie dverí naľavo od osi brány,
• umiestnenie dverí napravo od osi brány,
• umiestnenie dverí naľavo ku kraju brány,
• umiestnenie dverí napravo ku kraju brány.


Naše produkty

Máte otázku? ×