Ochrana zdravia

Vyrovnávacie mostíky dodávané spoločnosťou BOST SK spĺňajú prísne európske bezpečnostné normy.

Nakladacia plošina z oceľového plechu má protišmykovú úpravu a pozdĺžne konštrukčné výstuhy. Bočné ochranné kryty so žlto-čiernym výstražným šrafovaním tvoria plné steny mostíka, čím zabraňujú prípadnému úrazu či dokonca amputácii končatín pri neodbornej manipulácii. Prepojovací kábel riadiacej jednotky je pokrytý ohňovzdornou izoláciou a spĺňa tak požiadavky normy IEC 20/22-2.

Vstavané pevné gumené nárazníky tvoria styčné body medzi rampou a vozidlom. V prípade, že vozidlo opustí priestor rampy predčasne a náklad na plošine prekračuje váhu 300 kg, automaticky sa spustí zariadenie „ramp stop“, ktoré zníži postupovú rýchlosť plošiny na 0,05 m/s.

Pri poškodení mostíka či výpadku prúdu mostík znehybnie. Ak zlyhá ovládanie, dá sa mostík spustiť aj mechanicky.


Naše produkty

Máte otázku? ×