Ochrana pred poškodením mostíka

Styčné krídlo mostíka má zosilnenú spodnú plochu a je riadené hydraulickým ovládaním, ktoré je opatrené poistnou klapkou. Tá zamedzuje riziku rozdrvenia ložnej plochy vozidla styčným krídlom.

Nakladacia plošina i styčné krídlo disponujú prirodzenou pružnosťou (v súlade s normou EN 1398), ktorá zabezpečuje vyrovnávanie mostíka pri nejednotnom zaťažovaní a bočnom nakláňaní vozidla v priebehu nakládky/vykládky tovaru. Mostík však nesmie byť zaťažený v momente, keď je spúšťaný nadol.

Povrchová úprava mostíka sa skladá z dvoch protikoróznych základových náterov, na ktoré je aplikovaný tmavomodrý syntetický lak.


Naše produkty

Máte otázku? ×