Montáž vyrovnávacieho mostíka

Rám vyrovnávacieho mostíka sa osádza do betónu dvomi spôsobmi.

Môže sa osadiť do pripraveného výrezu, alebo sa osadí tak, že po vložení a privarení mostíka do rámu pod ním ostane prázdno. Tento spôsob sa používa v prípade, že majú vozidlá aj zadné čelo. To sa po sklopení zasunie pod nainštalovaný mostík


Naše produkty

Máte otázku? ×