Montáž sekčnej brány a stavebná príprava

Spôsob montáže sekčných brán

Sekčná brána sa montuje na vnútorné ostenie garáže a vždy je osádzaná za otvor a nad otvor. Bočné dráhy sú vedené v pravom uhle pozdĺž stavebného otvoru. Tento systém je ideálnym riešením pre garáže, ktoré sú postavené zároveň s líniou ulice, lebo pri otváraní môže brána využiť celú hĺbku garáže. K stene je prichytená pomocou hmoždiniek a vrutov.

Montáž brány trvá našim montážnikom jeden, maximálne dva dni, v závislosti od toho, či je umiestňovaná do pripraveného otvoru v novostavbe, alebo jej predchádza likvidácia pôvodnej brány. Ak vašu bránu nestihneme spojazdniť počas jedného dňa, postaráme sa minimálne o to, aby bol objekt bránou uzavretý. Preto je ideálne, ak si inštaláciu brány naplánujete na ten istý deň ako inštaláciu okien – bezpečne tak uzatvoríte stavbu.

Pri vašej stavbe môžeme prípadne uskutočniť aj spätnú zastávku: ak budete počas našej montáže klásť podlahu, zabezpečíme vám vypodloženie brány, aby sa guma neotláčala do betónu, a dodatočne ju prídeme dostavať. Brána bude po celý čas funkčná, a to aj ak v garáži nemáte zavedenú elektrinu. Ovládať ju môžete manuálne alebo použitím predlžovacieho kábla (čo je šetrnejšie).

Bránu si môžete nainštalovať aj sami*, no v tom prípade vám naša firma nemôže poskytnúť záruku na montáž, ale len na samotnú bránu. Keďže pôjde výhradne o predaj brány, nebudete mať k dispozícii ani kotviaci materiál, len spojovací. Kotviaci materiál je totiž zahrnutý v cene montáže.

*Garážová brána do výšky 2,70 m nie je vyhradené technické zariadenie.

Stavebná príprava pred montážou

Keďže funkčný systém sekčnej brány je špecifický, jeho montáži je potrebné prispôsobiť aj priestor a otvor, do ktorého bránu plánujete umiestniť. Pri výbere garážovej brány a jej polohy by ste mali brať do úvahy nasledujúce odporúčania.

Stavebný otvor a bočné steny - ostenie

Stavebný otvor pre bránu má byť pravouhlý a výška i šírka musia zodpovedať požiadavkám pre montáž. Montáž brány si tiež vyžaduje pevné murivo alebo nosný montážny rám. Šírka ostenia musí byť pri štandardnom zdvihu minimálne 120 mm, pri zníženom zdvihu 150 mm po oboch stranách.

Strop a priestor nad otvorom - nadpražie

Zo stropu sú zavesené nielen vodorovné dráhy, ale aj lineárny pohon brány. Preto je potrebné, aby bol strop nosný aspoň v miestach, kde sa tieto prvky kotvia. Pokiaľ by nosnosť stropu nebola zaručená, je nutné zhotoviť pomocnú závesnú konštrukciu.

Potrebnú výšku prietoru nad otvorom - nadpražia určuje pri sekčných bránach typ zdvihu. Konštrukcia nadpražia je však dôležitá najmä pre brány s torznými pružinami: pružinové konzoly sú v nadpraží pevne ukotvené.

Podlaha

Práce na podlahe v priestore brány by mali byť definitívne ukončené. Podlaha by mala byť vodorovná a bez nerovností, aby k nej brána dokonale dosadala. Prípadné medzery medzi spodnou tesniacou gumou a podlahou totiž môžu byť príčinou prenikania vody do garáže alebo zdrojom tepelných strát. V prípade, že podlahu ešte nemáte dokončenú, vám zabezpečíme vypodloženie brány a montáž dokončíme neskôr.

Priestor v garáži 

Pred inštaláciou brány a pohonu je potrebné rátať s priestorom, do ktorého sa brána bude otvárať. Tento priestor je limitovaný nielen výškou a šírkou otvoru, ale aj typom zdvihu a pohonu brány.

Pred samotným zahájením montáže by ste mali vypratať priestory garáže a zakryť šachty (montážnu jamu), aby nedošlo k úrazu.

Elektrická prípojka

Na mieste montáže musí byť zabezpečená funkčná elektrická prípojka so striedavým prúdom 230V/50Hz a predlžovacím káblom, aby montážnici mohli požívať ručné elektronické náradie. Zároveň musia byť od napätia odpojené všetky vedenia pod omietkou, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom pri ich náhodnom navŕtaní.


Naše produkty

Máte otázku? ×