Mechanizmus otvárania vstupných brán

Princíp pohybu brány sa líši pri jednotlivých typoch. Rovnako aj rýchlosť, ktorá závisí najmä od dĺžky, a teda váhy brány. Opticky sa však posuvná brána otvára rýchlejšie ako krídlová.

Krídlové brány

Krídlové brány sa využívajú tam, kde je priestor na inštaláciu brány obmedzený.

Jedno či dve krídla upevnené na stĺpik či múrik sa otvárajú dovnútra, motory sú rovnako osadené z vnútornej strany brány. Hoci to nie je bežné, môžeme otvorenie prispôsobiť aj do opačného smeru – krídla sa teda budú otvárať smerom von. Tento spôsob však odporúčame len v prípade, že zákazník nemá inú možnosť ako parkovať hneď za bránou, poprípade má iné priestorové obmedzenie. Motory vtedy musia byť umiestnené popri bráne (ak sa nepoužije podzemný pohon).

Posuvné brány

Pri posuvných bránach je výhodou, že zaberú oveľa menej využiteľného priestoru. Brána totiž zamedzí len priestor tesne za oplotením (napríklad medzi oplotením a živým plotom).

Keď sa brána otvorí, je ukrytá, a vy môžete využiť priestranstvo za bránou bez obmedzenia. Posuvné brány s pojazdom (guľatina, joklík, koľajničky...) vyžadujú okrem samotnej dĺžky brány len 0,5 m navyše.

Pri samonosných, ktoré sa pohybujú nad úrovňou terénu, je to dĺžka brány plus polovica jej dĺžky.


Naše produkty

Máte otázku? ×