Inštalácia vstupnej brány

Dĺžka inštalácie vstupnej brány je ovplyvnená tým, či sa jedná o novostavbu a teda umiestnenie novej brány, alebo o rekonštrukciu, prípadne automatizáciu starej brány.

Obhliadka priestoru

Pri novostavbe montážnici najskôr vykonajú obhliadku, počas prvej návštevy prichystajú kabeláž (ak ju už zákazník nemá prichystanú), a dodatočne osadia a zautomatizujú bránu. Ak zákazník potrebuje svoju bránu len zrekonštruovať či zautomatizovať, po obhliadke ho naši montážnici navštívia len raz a potrebné úkony vykonajú do cca 4 hodín.

Príprava priestoru

Ak kontaktujete našich obchodných manažérov už pri príprave základov, môžete si tak uľahčiť plánovanie a ušetriť čas i náklady. Ponúknu vám viaceré riešenia a upozornia na prípadné obmedzenia, takže budete hneď vedieť, akú vstupnú bránu si zvoliť, poprípade aké úpravy budete musieť pred jej umiestnením vykonať (napr. zarovnanie terénu). Rovnako budete mať lepší prehľad o priestorovom využití pozemku, o tom, ako a kadiaľ bude viesť kabeláž, či aký úsek bude nutné betónovať.

Uchytenie brán

Uchytenie brán je rozdielne pri jednotlivých typoch: krídlové (jedno aj dvoj) sa inštalujú na plotový stĺpik či múrik, a brána sa potom pohybuje pomocou pántov. Posuvné brány môžu, ale nemusia byť napojené na oplotenie. Buď sa popri ňom len posúvajú, alebo môžu byť uchytené na kladky – tie však nedržia váhu brány, len ju udržiavajú v zvislej polohe.


Naše produkty

Máte otázku? ×