Bezpečnostné prvky garážových brán

Ochrana proti zovretiu prstov

Štandardom pri všetkých našich sekčných garážových bránach je ochrana proti zovretiu prstov na sekciách a v bočných dráhach, ktoré sú kryté. Pánty garážových dverí sú zase uložené z vnútornej strany, takže pôsobia nenápadne a nie je jednoduché ich dosiahnuť. 

ochrana proti zovretiu prstov  ochrana proti zovretiu prstov

Ochrana proti pretrhnutiu vyvažovacej pružiny

Okrem toho brány disponujú ochranou proti pretrhnutiu vyvažovacej pružiny. Keby k nemu došlo, garážové dvere by mohli spadnúť, poškodiť sa a spôsobiť úraz, prípadne by sa museli zdvihnúť nahor ručne. Takto pružinu zablokuje tyč a lanká sa prestanú odvíjať, čo prípadný pád brány zablokuje.

Motor brány zase nastavené koncové polohy. To znamená, že ak pri pohybe brána narazí na prekážku, motor sa ju pár sekúnd snaží potlačiť silnejšie (čiže zvýši svoju ampérometrickú citlivosť), no potom reverzuje. Tento systém zabezpečí, že brána zastaví aj pri dotyku s vašim ramenom a nezraní vás. Koncová hrana brány je navyše potiahnutá gumou, takže by nemalo dôjsť ani k poškriabaniu povrchového laku auta.*


*V prípade nepohyblivého vozidla.


Naše produkty

Máte otázku? ×